Zásady ochrany osobních údajů


Uvedené zásady ochrany osobních údajů se týkají uživatelských účtů zřízených na této stránce. Shromažďovaná data jsou nutná pro přístup k online kurzům. Data nejsou předávána žádné třetí straně např. za účelem marketingu.

Soukromí a uživatelská data

Pro umožnění přístupu na naše stránky potřebujeme přístup k některým Vašim osobním informacím jako je např. emailová adresa.

Jaká data shromažďujeme?

Shromažďujeme data, která poskytnete při registraci na naše stránky jako jsou např. Vaše jméno a emailová adresa. 

Také shromažďujeme informace o aktivitě v naší platformě jako jsou odpovědi na testové otázky a různá cvičení, časy strávené na jednotlivých slajdech apod.

Jak jsou nashromážděná data používána?

Data jsou používána k identifikaci účastníků kurzů (např. na certifikátech absolvování kurzu), zajištění přístupu k online kurzům na této stránce a jako podklad k vylepšování obsahu kurzů a platformy.

Data nejsou předávána žádné třetí straně např. za účelem marketingu.

Jak dlouho jsou moje data uložena na těchto stránkách?

Vaše osobní data jsou uložena po dobu, dokud je Váš účet na těchto stránkách aktivní.