Seznam aktivních zásad

Název Typ Souhlas uživatele
Zásady využití souborů cookies Jiné zásady Všichni uživatelé
Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Všichni uživatelé

Souhrn

Naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies (krátké textové soubory, které navštívená stránka odešle do prohlížeče).  Bez cookies nebudou naše stránky plnohodnotně fungovat.

Plné znění zásad ochrany osobních údajů

Verze: 10. května 2022

Jaké používáme cookies?

Platforma používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k jejímu plnohodnotnému provozu. Ty slouží např. slouží k identifikaci Vašich opakovaných návštěv pro zjednodušení přístupu na stránky.

V platformě nepoužíváme cookies třetích stran.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč odešle na webovou stránku, kterou navštívíte. Cookie soubor je uložen ve Vašem webovém prohlížeči a tím umožňuje třetím stranám Vás rozpoznat a zjednodušit Váš další přístup na stránku.

Použité cookies jsou v podstatě uživatelské identifikátory pro přístup na naše stránky.

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle.


Souhrn

Uvedené zásady ochrany osobních údajů se týkají uživatelských účtů zřízených na této stránce. Shromažďovaná data jsou nutná pro přístup k online kurzům. Data nejsou předávána žádné třetí straně např. za účelem marketingu.

Plné znění zásad ochrany osobních údajů

Soukromí a uživatelská data

Pro umožnění přístupu na naše stránky potřebujeme přístup k některým Vašim osobním informacím jako je např. emailová adresa.

Jaká data shromažďujeme?

Shromažďujeme data, která poskytnete při registraci na naše stránky jako jsou např. Vaše jméno a emailová adresa. 

Také shromažďujeme informace o aktivitě v naší platformě jako jsou odpovědi na testové otázky a různá cvičení, časy strávené na jednotlivých slajdech apod.

Jak jsou nashromážděná data používána?

Data jsou používána k identifikaci účastníků kurzů (např. na certifikátech absolvování kurzu), zajištění přístupu k online kurzům na této stránce a jako podklad k vylepšování obsahu kurzů a platformy.

Data nejsou předávána žádné třetí straně např. za účelem marketingu.

Jak dlouho jsou moje data uložena na těchto stránkách?

Vaše osobní data jsou uložena po dobu, dokud je Váš účet na těchto stránkách aktivní.