Ekvivalentní dávka

Ekvivalentní dávka je vážená střední absorbovaná dávka \(D_{T,r}\) na orgán \(T\) od záření \(r\). Při výpočtu ekvivalentní dávky se používají radiační váhové faktory, \(w_r\), které zohledňují rozdíly v účincích různých druhů záření způsobujících stochastické účinky. Její jednotkou je Sievert (Sv).
Ekvivalentní dávka: \( H_T= \sum_{r}{w_rD_{T,r}} \)

» Slovník pojmů