Poločas přeměny

Poločas přeměny T1/2 je střední doba, za níž se z počátečního počtu atomů daného radionuklidu samovolně přemění právě polovina.

T1/2=ln 2/λ

Jednotkou poločasu přeměny je sekunda (s). Parametr λ je přeměnová konstanta.

Další možnou definicí poločasu přeměny je, že se jedná o délku časového intervalu v němž dojde s pravděpodobností 50% k přeměně daného atomu.


» Slovník pojmů