Značení v ilustracích

V ilustracích, animacích a grafech se v kurzech používá následující značení:

vysvětlení symbolů z ilustrací

» Slovník pojmů