Kerma

Kerma vyjadřuje energii, kterou nenabité částice ionizujícího záření předaly ve formě kinetické energie sekundárním nabitým částicím (např. elektronům).

» Slovník pojmů