Efektivní dávka

Efektivní dávka je veličina zohledňující kromě typu záření i individuální citlivost jednotlivých orgánů na ionizující záření a představuje účinek záření na celé tělo. Při výpočtu efektivní dávky se používají tkáňové váhové faktory, \(w_T\), které zohledňují různou radiosenzitivitu orgánů a tkání vzhledem k vyvolání stochastických účinků.  Její jednotkou je Sievert (Sv).
Efektivní dávka: \( E = \sum_{T}{w_T H_{T}} \)

» Slovník pojmů