Tkáňové váhové faktory

Tkáňové váhové faktory vyjadřují rozdílnou radiosenzitivitu orgánů a tkání z hlediska pravděpodobnosti vzniku stochastických účinků způsobených vlivem ionizujícího záření.

» Slovník pojmů