Aktivita

Aktivita je definována jako střední počet samovolných radioaktivních přeměn z daného energetického stavu v určitém množství radionuklidu na jednotku času. Má jednotku Bq (Bequerel), jejíž rozměr je s-1. Stará jednotka této veličiny byla Curie (Ci, 1 Ci = 3,7x1010 Bq).

» Slovník pojmů