Délková aktivita

Délková aktivita je aktivita vztažená na jednotku délky daného radionuklidu.

al=A/l, kde A je aktivita a l je délka daného radionuklidu.

Jednotkou délkové aktivity je Bq/m.


» Slovník pojmů