Fluence částic

Fluence částic Φ je definována jako podíl počtu částic, které dopadly v daném bodě prostoru na malou kouli a obsahu jejího příčného řezu.

Φ=dN/da, kde dN je počet částic dopadajících na průřez koule da.

Fluence částic má jednotku m-2.

» Slovník pojmů