Hmotnostní aktivita

Hmotnostní aktivita je aktivita vztažená na jednotku hmotnosti daného radionuklidu.

am = A/m
kde A je aktivita a m je hmotnost daného radionuklidu.

Jednotkou hmotnostní akvitity je Bq/kg.


» Slovník pojmů