Molární aktivita

Molární aktivita je aktivita vztažená na mol daného radionuklidu.

an=A/n, kde A je aktivita a n je molární množství radionuklidu.

Jednotkou molární aktivity je Bq/mol.


» Slovník pojmů