Slovník pojmů


Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

P

Plošná aktivita

Plošná aktivita je aktivita vztažená na jednotku plochy daného radionuklidu.

aS=A/S, kde A je aktivita a S je plocha daného radionuklidu.

V nukleární medicíně se plošná aktivita využívá pro hodnocení kontaminace ploch.  Plošná aktivita je aktivita vztažená na jednotku plochy kontaminované radionuklidem.

aS=A/S, kde A je aktivita a S je plocha kontaminovaná radionuklidem.

Jednotkou plošné aktivity je Bq/m2 nebo Bq/cm2.Poločas přeměny

Poločas přeměny T1/2 je střední doba, za níž se z počátečního počtu atomů daného radionuklidu samovolně přemění právě polovina.

T1/2=ln 2/λ

Jednotkou poločasu přeměny je sekunda (s). Parametr λ je přeměnová konstanta.

Další možnou definicí poločasu přeměny je, že se jedná o délku časového intervalu v němž dojde s pravděpodobností 50% k přeměně daného atomu.Přeměnová konstanta

Přeměnová konstanta λ vyjadřuje podíl pravděpodobnosti radioaktivní přeměny v krátké době a této doby.

λ=dP/dt


Příkon fluence částic

Příkon fluence částic je definován podílem:

φ=dΦ/dt, kde dt je krátký čas, za který dojde ke změně fluence částic dΦ.