Slovník pojmů


Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

E

Efektivní dávka

Efektivní dávka je veličina zohledňující kromě typu záření i individuální citlivost jednotlivých orgánů na ionizující záření a představuje účinek záření na celé tělo. Při výpočtu efektivní dávky se používají tkáňové váhové faktory, \(w_T\), které zohledňují různou radiosenzitivitu orgánů a tkání vzhledem k vyvolání stochastických účinků.  Její jednotkou je Sievert (Sv).
Efektivní dávka: \( E = \sum_{T}{w_T H_{T}} \)

Ekvivalentní dávka

Ekvivalentní dávka je vážená střední absorbovaná dávka \(D_{T,r}\) na orgán \(T\) od záření \(r\). Při výpočtu ekvivalentní dávky se používají radiační váhové faktory, \(w_r\), které zohledňují rozdíly v účincích různých druhů záření způsobujících stochastické účinky. Její jednotkou je Sievert (Sv).
Ekvivalentní dávka: \( H_T= \sum_{r}{w_rD_{T,r}} \)